Markerna

På Skansens Gård har vi mycket fin natur. Flera kilometer ridväg i skogarna
och stora beteshagar.