Stallarna

Till ridskolan har vi framförallt 3 stalldelar som används. Lilla Ponnystallet, Lilla islandsstallet
och i anslutning till varandra, stora islands- och stora ponnystallet. Totalt har vi plats för 32
lektionshästar. Hästarna står blandat i spiltor och boxar.

Här är lilla Ponnystallet

För att komma till Stora Ponnystallet måste vi gå igenom Stora Islandsstallet

Detta är Stora Ponnystallet

Sist men inte minst har vi Lilla Islandsstallet här hittar vi också alla våra grimmor, dörren ut till hagarna, sadelkammaren och kontoret.

Utöver detta har vi också ett karrantänstall för två hästar, samt privatstallet med 8 stora boxar.