Uppsägning av ridskoleavtal

Uppsägning av ridskoleavtalet ska ske skrivtligt 1 månad innan pågående termins slut. Lappar om uppsägning finns vid kontoret och lämnas till instruktör.